UPIS

Poštovani budući polaznici,

Ukoliko želite da upišete neki od kurseva koje organizujemo trebalo bi da znate sledeću proceduru upisa:

 Upis se može izvršiti na tri načina:

1. Formular za upis novih polaznika možete preuzeti sa našeg sajta u elektronskom obliku. Popunjeni formular zajedno sa skeniranom opštom uplatnicom prve rate kursa kao dokaza o uplati, možete poslati na naš mejl i na taj način izvršiti upis.

2. Formular za upis novih polaznika možete preuzeti sa našeg sajta i ručno ga popuniti. Popunjeni formular zajedno sa opštom uplatnicom prve rate kursa kao dokaza o uplati, možete lično dostaviti u prostorije Centra i na taj način izvršiti upis.

3. U vreme radnog vremena možete lično doći u Centar i popuniti formular za upis novih polaznika, nakon čega ćete putem opšte uplatnice u najbližem objektu predviđenom za uplatu izvršiti uplatu i sa dokazom o uplati ponovo doći u Centar, te na taj način izvršiti upis.

Formular za upis možete preuzeti klikom OVDE.

Primer pravilno popunjene uplatnice (preuzimanje iste je klikom na sliku ili OVDE):

uplatnica_1