TOEFL

Priprema za TOEFL
TOEFL (Test of English as foreign language) je medjunarodno priznat test engleskog jezika kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika onih govornika kojima engleski nije maternji jezik.
Ovo je, pre svega, ispit koji testira sposobnost kandidata da prati nastavu i učestvuje u svim aspektima studentskog života na engleskom jeziku, stoga je polaganje ovog ispita neophodan preduslov za upis na većinu američkih koledža i univerziteta, a takođe i mnogi programi za davanje stipendija predviđaju položen TOEFL ispit. Fakulteti u Americi sami određuju broj bodova potreban za upis, a prosečan broj bodova koji se traži podrazumeva visok nivo znanja i ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama.
Nivo znanja potreban da bi se upisao kurs je B2, a sam sertifikat validan je dve godine. Preporučena dinamika pripremnog kursa je 2 puta nedeljno po 2 časa, a sam kurs bi trebalo da traje od 3 do 5 meseca u zavisnosti od znanja I individualnog napretka polaznika.

Sve 4 jezičke kompetencije:
Čitanje – tekstovi iz dnevnih novina na engleskom, naučnih casopisa i drugih nedeljnika
Razumevanje slušanog- radio I TV emisije, filmski dijalozi, pesme, sumiranje, odgovori na pitanja

Govor: simulacija dijaloga, slobodne teme konverzacije o svakodnevnim ili stručnim pitanjima
Pisanje: slobodne i zadate teme, organizacija, kohezija napisanog, rad na diskursivnim markerima, leksičkim poljima, formulacijama

Učenje strategija za bolje polaganje: efikasno hvatanje beležaka, korišćenje opreme, vremenska organizacija

Svi kandidati koji bi želili da pohađaju pripremni kurs za TOEFL, pre upisa na kurs polažu inicijalni test provere dosadašnjeg znanja iz engleskog jezika na osnovu koga se određuje nivo i težina kursa.

Kurs traje četiri meseca po 180 minuta nedeljno.