Srpski jezik za strance (individualno)

Opšte informacije o kursu:
Naziv kursa: serbian language for foreigners
Organizacija rada: individualno
Fond časova: 40 školskih časova
Nedeljni fond časova: 2 puta 90 minuta (4 školska časa)
Trajanje kursa u nedeljama: 10 nedelja
Trajanje kursa u mesecima: 1, 5 mesec
Cena kursa: 420 evra
Način plaćanja: u dve jednake rate
1. rata na početku kursa
2. rata na sredini kursa

Opis kursa:
Kurs srpskog jezika za strance namenjen je stranim državljanima koji bi želeli da savladaju osnove srpskog jezika. Program je osmišljen da na vrlo jednostavan i kreativan način stranac usvoji osnovu srpskog jezika bez teškoće. Akcenat ovog kursa je na konverzaciji i snalaženju u realnom okruženju pri čemu se gramatika usputno savladava. Posle završetka kursa, svaki polaznik moći će da:

-Predstavi sebe i druge
-Koristi osnovne fraze prilikom snalaženja u različitim situacijama
-Razume postavljena pitanja u vezi sa poslom, vremenom, porodicom, osnovnim potrebama i da odgovore na njih
-Čita i piše ćirilično i latinično pismo
-Iskaže svaku brojčanu vrednost

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)