O Centru

Centar za strane jezike Babylon, bavi se edukacijom i usavršavanjem veština i znanja iz oblasti jezika, lingvistike i veština komunikacije, kao i prevodilačkom delatnošću. U našem centru pronaći ćete jezik i nivo koji Vam odgovara, shodno Vašem pređašnjem znanju i potrebama daljeg usavršavanja. Opšti kursevi stranih jeika, realizuju se u individualnoj nastavi, poluindividualnoj do tri polaznika, grupnoj nastavi do pet polaznika, kao i grupnoj nastavi do 10 polaznika.

Kursevi koji se organizuju, mogu se prilagoditi potrebama i interesovanjima polaznika u skladu sa postojećim verifikovanim programima, a u saradnji sa predavačima, kompetentnim saradnicima i kapacitetima Centra. Svaki polaznik je u direktnoj interakciji sa predavačem, tako da se vremensko trajanje kursa može modifikovati, u skladu sa fondom časova određenog kursa, ali prema željama i potrebama polaznika. Nama je u interesu da svaki polaznik zaista uspešno savlada i usvoji znanje određenog jezika, kao i određenog nivoa jezika za koji se opredelio.

Pored nekog od opštih kurseva stranih jezika, takođe u ponudi imamo i pripreme za kvalifikacione ispite za srednju školu iz oblasti srpskog jezika i književnosti, pripreme za polaganje prijemnih ispita iz oblasti srpskog jezika i književnosti, engleskog jezika, nemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika za Filološki fakultet, kao i druge fakultete. Takođe, u ponudi imamo i stalne kurseve za osnovce i srednjoškolce koji za cilj imaju da olakšaju detetu praćenje redovne nastave u školi, kao i da pomognu bržem i kvalitetnijem usvajanju znanja koje se stiče u školi iz određenog jezika.

Takođe, od krucijalne važnosti jeste unapredjenje i razvoj poslovne karijere, kao i poslovanje firme i shodno tome, u ponudi su i posebni kursevi za preduzeća koja imaju tendencije da ulažu u sektor ljudskih resursa. Ovakvi kursevi se organizuju prema oblasti i interesovanju određene grupe polaznika, odnosno prema potrebama određene firme.

Pored kurseva za firme, u ponudi imamo i usluge prevođenja, bilo da se radi o književnim delima ili delima iz uže stručne ili naučne oblasti. Svi polaznici nakon uspešnog završetka nekog od naših kurseva stranih jezika, dobiće sertifikat Centra, kao i mogućnost da svoje znanje dokumentuju nekim od zvaničnih internacionalnih sertifikata.

Naš stručni tim se sastoji od obrazovanih i ambicoznih predavača, koji svoje znanje na najbolji mogući način umeju da prenesu na naše polaznike, prateći svetske trendove u metodici podučavanja stranih jezika.

Centar za strane jezike Babylon nastoji da prati sve inovacije na polju edukacije, pre svega, na polju učenja stranih jezika kod govornika kojima taj jezik nije maternji. Uvek smo u koraku sa svetskim programima, kao i inovacijama na polju metodike nastave stranih jezika.

Naš sertifikat garantuje znanje, ali još važnije: govorne kompetence i sposopnost komunikacije na stranom jeziku u okvirima položenog jezičkog nivoa.