Priprema prijemnog ispita iz srpskog jezika

Za Filološki fakultet i druge fakultete

Centar za strane jezike Babylon ogranizuje i kurs za pripremu prijemnog ispita iz srpskog jezika i književnosti. Kurs je namenjen učenicima završnih razreda srednjih škola.
Ovaj kurs za cilj ima da pomogne budućim studentima u pripemanju prijemnog ispita iz srpskog jezika kroz različite gramatičke oblasti, kao i osvrt na pravce i epohe u književnosti, kako srpskoj tako i svetskoj. Priprema prijemnog ispita za Filološki fakulete, odnosno druge fakultete sadrži tri zasebne celine, a to su:

1. Priprema iz gramatike (Fonetike, morfologije, sintakse, akcentologije)

2. Priprema iz književnosti (Sistematično obrađivanje dela svetske i srpske književnosti, pregled hronologije epoha i najbitnije karakteristike pravaca u književnosti, biografije pisaca i pesnika)

3. Priprema iz oblasti jezičke kulture ( Pravopis srpskog jezika, izražavanje usmenim putem)

Fond časova određen za trajanje ovog kursa je 100 časova, dva puta 90 minuta nedeljno, ili tri meseca u vremenskom trajanju. Kurs se može uplatiti na dva načina i u zavisnosti od toga razlikuje se i cena kursa:

1. Ukoliko se polaznik, na samom početku kursa odluči na celokupno trajanje kursa od 100 časova, odnosno tri meseca, cena kursa iznosi 250 evra, a plaćanje se vrši u dve jednake rate, na početku i sredini kursa.

2. Ukoliko se polaznik odluči na parcijalno pohađanje kursa, mesec dana, ili dva meseca od predviđena tri, cena kursa iznosi 100 evra po mesecu, odnosno 200 za dva meseca. Polaznik se takođe može odlučiti na pohađanje kursa od meseca do meseca, i u tom slučaju takođe plaća 100 evra mesečno, odnosno 300 evra za tri meseca koliko traje kurs.