Nemački za srednjoškolce

Kurs nemačkog jezika za srednjoškolce za cilj ima da pomogne detetu u savladavanju i usvajanju znanja iz nemačkog jezika redovne nastave srednjoškolskog obrazovanja. U skladu sa programom i udžbenikom predviđenim od strane Ministarstva prosvete i preporučenim od profesora redovne školske nastave, izdrađujemo program za sve razrede i primenjujemo ga u radu sa polaznicima.

Ukoliko Vaše dete pokazuje određene poteškoće prilikom razumevanja, pisanja i čitanja nemačkog jezika, kao i odbojsnost prema ovom jeziku, upišite ga na ovaj kurs kako bismo zajedno pomogli detetu da savlada i isprati redovnu nastavu srednjeg školskog obrazovanja. Vaše dete će na potpuno nov i zanimljiv način pristupiti nemačkom jeziku uz ispoljavanje maksimalne kreativnosti, koja je vrlo bitna prilikom učenja stranih jezika. Vremenom će i odbojnost prema učenju stranog jezika nestati, a dete će samo i samostalno dalje usvajati nova znanja.

Takođe, ukoliko Vaše dete pokazuje izrazito interesovanje za italijanski jezik i dobre rezultate u praćenju redovne školske nastave, a želelo bi da napreduje i usvaja više znanja od predviđenog planom i programom srednjeg obrazovanja, možete ga upisati na ovaj kurs, kako bismo dodatno usavršili već postojeće znanje i pružili novo.

Plan i program redovne školske nastave često nije usklađen sa potrebama pojedinca, već se izrađuje prema potencijalu prosečnog deteta, tako da dete koje iskazuje više interesovanja ne može ostvariti svoj potpuni potencijal i takvi časovi detetu često budu dosadni i neinteresantni dok dete potpuno ne izgubi interesovanje. Da bismo to izbegli, osmislili smo kurs i za takvu decu gde će oni, prema svojim interesovanjima određivati tok nastave kao i teme o kojima će biti reči uz saradnju sa našim predavačima.

Kurs nemačkog jezika za srednjoškolce se održava dva puta nedeljno po 60 minuta, što je sasvim dovoljno da dete ne preoptereti imajući u vidu i njegove druge vanškolske aktivnosti, ukolik ih ima. Na časovima ovog kursa, dete će biti relaksirano i neće doživljavati časove kao vrstu obaveze koja mu je nametnuta. Cena ovog kursa za mesec dana iznosi: 80 evra i plaća se na početku kursa prilikom upisa deteta.