Portugalski jezik

O portugalskom jeziku

Zašto učiti portugalski jezik?

Portugalski je romanski jezik nastao od latinskog na teritoriji današnje Portugalije. Vremenom i sve većim osvajanjima portugalske imperije, postao je jedan od najrasprostranjenijih jezika na svetu.

Danas govorimo o dve glavne varijante portugalskog, evropske koja se priča u Portugalu u njegovim afričkim kolonijama i brazilska varijanta koja se priča u Brazilu.

Iako se na prvi pogled ne smatra  tako popularnim kao engleski, španski, francuski, nemački ili neki drugi “svetski jezik”, više činjenica ga čini upravo svetskim jezikom u ekspanziji:
– govori ga preko 200 miliona ljudi u raznim zemljama na pet kontinenata; gotovo 180 miliona u Brazilu
– u mnogim zemljama je uveden u škole kao obavezan predmet, tako da ga sve više ljudi govori kao strani jezik;
– predviđa se da će uskoro postati jedan od radnih jezika UN;
– to je jezik na kome se stvara izuzetno raznovrsna književnost, film i muzika (bossa nova, fado, samba…);
– Najveća zemlja u kojoj je portugalski zvaničan, Brazil, ne zna za svetsku ekonomsku krizu i stalno se penje na listi najrazvijenijih svetskih ekonomija.