Italijanski jezik za osnovce

Sve je veći broj osnovnih škola koje uvode kao drugi strani jezik italijanski jezik. Više nije slučaj da ovaj melodični jezik biva vezan samo za ljude koji se bave književnoću i muzikom.

Kurs italijanskog jezika za osnovce za cilj ima da pomogne detetu u savladavanju i usvajanju znanja iz italijanskog jezika redovne nastave osnovnog obrazovanja. U skladu sa programom i udžbenikom predviđenim od strane Ministarstva prosvete i preporučenim od profesora redovne školske nastave, izdrađujemo program za sve razrede i primenjujemo ga u radu sa polaznicima.

Ukoliko Vaše dete pokazuje određene poteškoće prilikom razumevanja, pisanja i čitanja italijanskog jezika, kao i odbojsnost prema ovom jeziku, upišite ga na ovaj kurs kako bismo zajedno pomogli detetu da savlada i isprati redovnu nastavu osnovnog školskog obrazovanja. Vaše dete će na potpuno nov i zanimljiv način pristupiti italijanskom jeziku uz ispoljavanje maksimalne kreativnosti, koja je vrlo bitna prilikom učenja stranih jezika. Vremenom će i odbojnost prema učenju stranog jezika nestati, a dete će samo i samostalno dalje usvajati nova znanja.

Takođe, ukoliko Vaše dete pokazuje izrazito interesovanje za italijanski jezik i dobre rezultate u praćenju redovne školske nastave, a želelo bi da napreduje i usvaja više znanja od predviđenog planom i programom osnovnog obrazovanja, možete ga upisati na ovaj kurs, kako bismo dodatno usavršili već postojeće znanje i pružili novo.

Plan i program redovne školske nastave često nije usklađen sa potrebama pojedinca, već se izrađuje prema potencijalu prosečnog deteta, tako da dete koje iskazuje više interesovanja ne može ostvariti svoj potpuni potencijal i takvi časovi detetu često budu dosadni i neinteresantni dok dete potpuno ne izgubi interesovanje. Da bismo to izbegli, osmislili smo kurs i za takvu decu gde će oni, prema svojim interesovanjima određivati tok nastave kao i teme o kojima će biti reči uz saradnju sa našim predavačima.

Kurs italijanskog jezika za osnovce se održava dva puta nedeljno po 60 minuta, što je sasvim dovoljno da dete ne preoptereti imajući u vidu i njegove druge vanškolske aktivnosti, ukolik ih ima. Na časovima ovog kursa, dete će biti relaksirano i neće doživljavati časove kao vrstu obaveze koja mu je nametnuta. Cena ovog kursa za mesec dana iznosi: 80 evra i plaća se na početku kursa prilikom upisa deteta.