Individualni časovi

Opis kursa A1:

Polaznik ovog kursa nakon završenog kursa ume da se predstavi na turskom, zna turski alfabet i turski specifični sistem glasova (vokalnu harmoniju). Biće u mogućnosti da obavlja opštu konverzaciju – razgovor o porodici, zanimanju, da izrazi opšta osećanja, da se raspituje za vreme ili nekome odgovori o istom.

Niži početni nivo omugućuje razumevanje reči koje se upotrebljavaju u svakodnevnom životu pri jednostavnoj, neobaveznoj komunikacji. Polaznik će umeti da se snađe i moći će da uspostavi potrebne dijaloge u prodavnicama, supermarketima, bolnicama, restoranima, uz posedovanje znanja reči iz oblasti jela, voća i povrća, odeće, obuće, životinja i slično.

Polaznik se sprema da vešto koristi proste rečenice, koristeći sadašnje, prošlo, buduće vreme, imperativ i aorist, dovoljan spektar imenica, prideva, glagola, sve brojeve. Posedovaće znanje neophodno za primenjivanje i konstrukciju pasivnih rečenica u turskom jeziku.

Opis kursa A2:
Polaznik ovog kursa je nakon A2 nivoa u mogućnosti da na turskom jeziku izrazi osnovne mislilačke stavove poput osećanja, razmišljanja. Između ostalog, posedovaće veliko znanje o Turskoj, kulturi i religiji. Kurs omogućuje osnovno znanje iz oblasti muzike, sportova, karakterističnih termina prevoznih sredstava. Dobija se i znanje naziva sredstava za komunikaciju. Knjiga putem vrlo zanimljivih lekcija obrađuje i računar i njegove delove, kao i električne aparate. Radi se na uspostavi konverzacije koja je neophodna prilikom kupovine u raznim marketima i prodavnicama.

Literatura za nivoe A1, A2: Gökkuşağı Türkçe 1 Ders kitabı, Gökkuşağı Türkçe 1 Çalışma kitabı

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)