Individualni časovi

Opisi kurseva – Nastavni ciljevi i program svakog od kurseva usaglašeni su sa smernicama »Zajedničkog evropskog okvira« (Common European Framework of Reference), te se kursevi italijanskog sprovode tako da po završetku svakog kursa kandidat može jasno definisati svoje kompetencije u okviru sledeće globalne skale nivoa:

A1 – Razumevanje i upotreba svakodnevnih poznatih izraza i uobičajenih formula koje mogu da zadovolje konkretne potrebe. Učenik zna da se predstavi i da predstavi druge, može da postavi pitanja u vezi sa ličnim podacima i da odgovori na takva pitanja (mesto stanovanja, osobe koje poznaje, šta poseduje). Može da reaguje na jednostavan način, ukoliko sagovornik govori polako i razgovetno i ako želi da sarađuje.

A2 – Može da razume i da koristi zasebne rečenice i izraze koji su u čestoj upotrebi u vezi sa, kupovina, lokalna geografija, posao). Može da komunicira u jednostavnim i rutinskim aktivnostima koje zahtevaju razmenu jednostavnih informacija okruženjem od neposrednog značaja (kao na primer: osnovne informacije o osobi i o njenoj porodici u vezi sa porodičnom i svakodnevnom tematikom. Može da opisuje na jednostavan način aspekte svog života i svog okruženja kao i elemente koji se odnose na neposredne potrebe.

B1 – U stanju je da razume bitne tačke jasnih poruka na standardnom jeziku o poznatim temama sa kojima se obično susreće na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Snalazi se u mnogim situacijama koje mogu da se pojave za vreme putovanja kroz neku oblast u kojoj se govori taj jezik. Može da sastavlja jednostavne i suvisle tekstove na njemu poznate teme ili one koje ga zanimaju. U stanju je da opiše iskustva i događaje, snove, nade, želje i da ukratko iznese razloge i da objašnjenja o mišljenjima i projektima.

B2 – U stanju je da razume osnovne ideje celokupnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući i stručne razgovore unutar svoje struke. Može da reaguje relativno slobodno i spontano, tako da se razgovor sa izvornim govornikom odvija bez preteranih teškoća i pritiska. Zna da piše jasne i dobre sastave na veliki broj tema i da izražava svoje mišljenje o nekoj aktuelnoj temi, sa stavom za i protiv o različitim opcijama.

C1 – Može da razume širok spektar kompleksnih tekstova i prilično dugačkih i iz njih može da izvuče srž. Izražava se tečno i spontano bez većih napora u pronalaženju odgovarajuće reči. Koristi jezik na fleksibilan i efikasan način u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Zna da piše jasne i dobro struktuirane tekstove o složenim temama, i pri tome pokazuje da zna da kontroliše diskurzivnu strukturu, mehanizme povezivanja i kohezije

C2 – U stanju je da razume bez naprezanja skoro sve što čuje ili čita. Zna da rezimira informacije izvađene iz različitih izvora, usmene ili pismene, i da napravi rekonstrukciju teksta sa argumentima i informacijama. Spontano se izražava. Govori veoma tečno i precizno, i sa izraženim nijansama značenja čak i u vrlo složenim situacijama.

Nastavna sredsta:

• standardni kursevi italijanskog: udžbenik Nuovo Progetto Italiano (sa audio materijalima, kao i dodatnim autentičnim audiovizuelnim materijalima kao što su igrani filmovi, serije, isečci tv emisija, muzički spotovi i sl.)

• kurs italijanskog za polaznike školskog uzrasta: Nuovo Progetto Italiano Junior 1

• kurs poslovnog italijanskog (od nivoa B1, B2): Italiano in azienda/ Italiano per economisti (Alma edizioni)/ Manuale di tecnica e corrispondenza commerciale (Guerra edizioni), dodatni autentični materijali (glosari, ugovori, formulari)

• kurs italijanskog za pravnike (od nivoa B1, B2): Italiano per giuristi (Alma edizioni)

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Polaganje završnog ispita određenog nivoa (usmeno i pismeno)
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)