Engleski jezik za osnovce

Kurs engleskog jezika za osnovce za cilj ima da pomogne detetu u savladavanju i usvajanju znanja iz engleskog jezika redovne nastave osnovnog obrazovanja. U skladu sa programom i udžbenikom predviđenim od strane Ministarstva prosvete i preporučenim od profesora redovne školske nastave, izdrađujemo program za sve razrede i primenjujemo ga u radu sa polaznicima.

Ukoliko Vaše dete pokazuje određene poteškoće prilikom razumevanja, pisanja i čitanja engleskog jezika, kao i odbojsnost prema ovom jeziku, upišite ga na ovaj kurs kako bismo zajedno pomogli detetu da savlada i isprati redovnu nastavu osnovnog školskog obrazovanja. Vaše dete će na potpuno nov i zanimljiv način pristupiti engleskom jeziku uz ispoljavanje maksimalne kreativnosti, koja je vrlo bitna prilikom učenja stranih jezika. Vremenom će i odbojnost prema učenju stranog jezika nestati, a dete će samo i samostalno dalje usvajati nova znanja.

Takođe, ukoliko Vaše dete pokazuje izrazito interesovanje za engleski jezik i dobre rezultate u praćenju redovne školske nastave, a želelo bi da napreduje i usvaja više znanja od predviđenog planom i programom osnovnog obrazovanja, možete ga upisati na ovaj kurs, kako bismo dodatno usavršili već postojeće znanje i pružili novo.

Plan i program redovne školske nastave često nije usklađen sa potrebama pojedinca, već se izrađuje prema potencijalu prosečnog deteta, tako da dete koje iskazuje više interesovanja ne može ostvariti svoj potpuni potencijal i takvi časovi detetu često budu dosadni i neinteresantni dok dete potpuno ne izgubi interesovanje. Da bismo to izbegli, osmislili smo kurs i za takvu decu gde će oni, prema svojim interesovanjima određivati tok nastave kao i teme o kojima će biti reči uz saradnju sa našim predavačima.

Kurs engleskog jezika za osnovce se održava dva puta nedeljno po 60 minuta, što je sasvim dovoljno da dete ne preoptereti imajući u vidu i njegove druge vanškolske aktivnosti, ukolik ih ima. Na časovima ovog kursa, dete će biti relaksirano i neće doživljavati časove kao vrstu obaveze koja mu je nametnuta. Cena ovog kursa za mesec dana iznosi: 80 evra i plaća se na početku kursa prilikom upisa deteta.

Program učenja po razredima:

  1. razred

Upoznavanje sa engleskim kroz igru, pesmice, slike i glumu. Rad na kreativnosti i povećanju motivacije. Najosnovniji vokabular: alfabet, boje, brojevi, članovi porodice, igračke.

 2. razred

Rad na pravilnom izgovoru, učenje pesmica kroz igru, početak pisanja.

Utvrđivanje osnovnog vokabulara uz dodatak datuma, meseci, godina, predmeta u školi, životnija, povrća i voća, opisa.

3. razred: opisi sebe i okoline, čitanje.

 Početak učenja gramatike: present simple tense, there is, there are. Množina i jednina.     Zamenice. Modali. Odgovori na pitanja, postavljanje pitanja. Rezimiranje pročitanog.

4. razred

Present continuous. Past simple tense. Članovi. Nepravilne množine. Komparacija prideva. Pisanje i govor na zadatu temu. Sport, nacionalna jela, geografski pojmovi, poznata mesta i ličnosti.

5. razred

Present perfect tense. Buduća vremena. Prvi kondicional. Upravni govor. Glagoli pokreta. Uvod u frazalne glagole.

6. razred

Drugi kondicional. Frazalni glagoli. Idiomi. Wish,should have. Teme iz civilizacije.

7. razred

Uvod u teme iz civilizacije. Engleska kultura. Literatura.

Past perfect tense. Treći kondicional. Past perfect continuous.

8. razred

Kolokacije i idiomi. Frazalni glagoli. Samostalno koherentno izražavanje.