A1, A2

Kursevi se mogu slušati na dva različita načina, i to u trajanju od mesec i po dana:

i u trajanju od tri meseca:

Opis kursa A1:
Polaznici ovog kursa nakon završenog kursa umeju da se predstave na turskom, znaju turski alfabet i turski specifični sistem glasova (vokalnu harmoniju). Biće u mogućnosti da obavljaju opštu konverzaciju – razgovor o porodici, zanimanju, da izraze opšta osećanja, da se raspitaju za vreme ili nekome odgovore o istom.

Niži početni nivo omugućuje razumevanje reči koje se upotrebljavaju u svakodnevnom životu pri jednostavnoj, neobaveznoj komunikacji. Učenici će umeti da se snađu i moći će da uspostave potrebne dijaloge u prodavnicama, supermarketima, bolnicama, restoranima, uz posedovanje znanja reči iz oblasti jela, voća i povrća, odeće, obuće, životinja i slično. Učenici se spremaju da vešto koriste proste rečenice, koristeći sadašnje, prošlo, buduće vreme, imperativ i aorist, dovoljan spektar imenica, prideva, glagola, sve brojeve… Posedovaće znanje neophodno za primenjivanje i konstrukciju pasivnih rečenica u turskom jeziku.

Opis kursa A2:
Polaznici ovog kursa su nakon A2 nivoa u mogućnosti da na turskom jeziku izraze osnovne mislilačke stavove poput osećanja, razmišljanja… Između ostalog, posedovaće veliko znanje o Turskoj, kulturi i religiji. Kurs omogućuje osnovno znanje u oblasti muzike, sportova, karakterističnih termina prevoznih sredstava. Dobija se i znanje naziva sredstava za komunikaciju. Knjiga putem vrlo zanimljivih lekcija obrađuje i računar i njegove delove, kao i električne aparate. Radi se na uspostavi konverzacije koja je neophodna prilikom kupovine u raznim marketima i prodavnicama.

Kurs uključuje:
-Troškove upisa kursa
-Pohađanje nastave
-Udžbenike i dodatni materijal za rad
-Konsultacije sa predavačem/mentorom
-Sertifikat Centra za strane jezike Babylon
-Polaganje završnog ispita (pismeno i usmeno)